Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkaldelse til Middelfart Badminton klubs årlige generaforsamling jf. klubbens vedtægter. 

Dagsorden som følger :

   1. Bestyrelsens beretning

   2. Forelæggelse af regnskabet samt fastlæggelse af kontigent

   3. Indkomne forslag

   4. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessupleanter

   5. Valg af revisorer samt 1 revisorsuppleant

   6. Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag sendes på mail : mrfaerch@hotmail.com

Vi håber at se så mange af klubbens medlemmer til generalforsamlingen, således klubbens bestyrelse, kan arbejde videre med et godt mandat, til klubbens nye spændende fremtid. 

Med sportslig hilsen 

 

Middelfart Badminton klub

Bestyrelsen 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram